Bitcoin är den första och den bästa datoriserade resursen som har funnits i över 10 år, skickas i 2009 nära whitepaper för BTC markerad av sin okända tillverkare, Satoshi Nakamoto. Trots att Bitcoin har funnits länge, är många individer ännu …